اخبار SDP

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس جهت تکمیل کادر فنی خود، از زمین‌شناسان/مهندسین اکتشاف معدن واجد شرایط ذیل جهت همکاری به عنوان “مدیر پروژه” در نظارت پروژه‌های خود دعوت به همکاری می نماید:

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس جهت تکمیل کادر فنی خود، از زمین‌شناسان/مهندسین اکتشاف معدن واجد شرایط ذیل جهت همکاری به عنوان “مدیر پروژه” در نظارت پروژه‌های خود دعوت به همکاری می نماید: حداقل مدرک کارشناسی ارشد زمین شناسی یا مهندسی اکتشاف مواد معدنی تجربه بالای کار فیلدی و دفتری تجربه همکاری با شرکت‌های مشاوره‌ای به

By | ۱۳۹۸-۵-۲۳ ۱۹:۲۳:۲۶ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۸|دسته بندی نشده|

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس درصدد جذب چند زمين شناس آقا با شرایط خاص می باشد

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس درصدد جذب چند زمين شناس با شرایط ذیل می باشد: زمین شناس آقا (تجربه در تهیه نقشه، نمونه برداری و ...) توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی (گفتار و نوشتار) توانایی حضور در عملیات صحرایی به مدت طولانی داشتن روحیه کار تیمی پیروی از سیاست ها و مدیران ارشد شرکت

By | ۱۳۹۸-۵-۲۳ ۱۹:۲۲:۰۵ +۰۰:۰۰ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۸|دسته بندی نشده|

شرکت ایرانی – استرالیایی سیگنال دلتا پارس درصدد جذب مدیر پروژه آقا با شرایط خاص می باشد

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس جهت تکمیل کادر فنی خود، از زمین‌شناسان/مهندسین اکتشاف معدن واجد شرایط ذیل جهت همکاری به عنوان "مدیر پروژه" در نظارت پروژه‌های خود دعوت به همکاری می نماید: حداقل مدرک کارشناسی ارشد زمین شناسی یا مهندسی اکتشاف مواد معدنی تجربه بالای کار فیلدی و دفتری تجربه همکاری با شرکت‌های مشاوره‌ای به

By | ۱۳۹۸-۴-۲۲ ۱۵:۵۶:۱۳ +۰۰:۰۰ تیر ۲۲ام, ۱۳۹۸|دسته بندی نشده|

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس درصدد جذب چند زمين شناس آقا با شرایط خاص می باشد

شرکت ایرانی-استرالیایی سیگنال دلتا پارس درصدد جذب چند زمين شناس با شرایط ذیل می باشد: زمین شناس آقا (تجربه در تهیه نقشه، نمونه برداری و ...) توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی (گفتار و نوشتار) توانایی حضور در عملیات صحرایی به مدت طولانی داشتن روحیه کار تیمی پیروی از سیاست ها و مدیران ارشد شرکت

By | ۱۳۹۸-۴-۱۵ ۰۹:۵۸:۲۲ +۰۰:۰۰ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸|دسته بندی نشده|