Loading...

مدل سازی زمین شناسی و تخمین ذخایر

مدل سازی زمین شناسی و تخمین ذخایر ۱۳۹۶-۸-۴ ۰۱:۴۸:۵۲ +۰۰:۰۰

با مدل سازی زمین شناسی سیگنال دلتا پارس ذخیره معدنی خود را بر طبق استانداردهای جهانی، ارزیابی کنید.

مدل­ سازی سه­ بعدی داده ها اولین قدم در استفاده از لایه های اطلاعاتی (زمین­ شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک و حفاری) در تخمین ذخیره میباشد. شناخت مرز واحد های سنگی سخت و نرم و مدل­سازی بر اساس این مرز­ها، از فاکتورهای مهم در تخمين ذخیره محسوب می­شوند که رویکرد جامع ما در جمع­ آوری اطلاعات اکتشافی معتبر را نشان می­دهد.

سیگنال دلتا پارس به منظور طراحی مدل های سه­ بعدی از نرم­ افزار مایکروماین استفاده می­کند. این نرم­­ افزار، برای تحلیل­ های زمین­ آماری در محدود کردن مدل بلوک معدنی، تخمین ذخیره و ارائه گزارش نقش اساسی ایفا می­­کند. کارشناسان سیگنال دلتا پارس می‌توانند علاوه بر تخمین ذخیره و ارائه گزارش­ فنی مبتنی بر آن، دیگر پارامترهای موثر در پروژه از جمله مهندسی متالورژی و پارامترهای اقتصادی را در نظر بگیرند.

مدل­ سازی زمین­ شناسی و تخمین ذخیره در سیگنال دلتا پارس، مطابق با استانداردهای JORC و NI 43-101 طراحی، اجرا و گزارش می­شوند.