Loading...

آموزش

آموزش ۱۳۹۶-۸-۴ ۰۲:۱۰:۱۱ +۰۰:۰۰

با برگزاری دوره های آموزشی مناسب، مهارت های شما را ارتقاء می دهیم

متخصصان با تجربه ما آماده ارائه دوره های آموزشی به صورت رسمی و غیر رسمی میباشند. هدف ما آموزش و ارتقا مهارت­ های فنی و مدیریتی تیم شماست که شامل:

  • تهیه نقشه زمین­ شناسی
  • زمین­ شناسی ساختمانی
  • پردازش تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور
  • اکتشافات ژئو­شیمیایی
  • اکتشافات ژئو­فیزیکی
  • ویژگی ­ها و تیپ­ های مختلف کانساری
  • زمین ­آمار و تخمین ذخیره معدنی
  • دستورالعمل­های ملی NI 43-101 و JORC
  • نرم افزار اکتشافی
  • سیستم ­های مدیریت اکتشاف

گواهینامه شرکت در کارگاه ­های آموزشی نیز توسط این شرکت صادر خواهد شد

سیگنال دلتا پارس با ارائه برنامه­ های مداوم آموزشی و راهبردی، مهارت های تیم شما را ارتقاء خواهد بخشید