Loading...

مشاوره راهبردی

مشاوره راهبردی ۱۳۹۶-۸-۴ ۰۲:۰۳:۳۵ +۰۰:۰۰

با ما به درک واقعی تری نسبت به پروژه های خود دست خواهید یافت

در پروژه های اکتشافی ، سیگنال دلتا پارس (SDP) پس از بازبینی دقیق و تهیه گزارش فنی مبنی بر اجرا و مدیریت اکتشاف، راهکاری متناسب با بودجه شما ارائه خواهد نمود. در راهکار ارائه شده، تمامی عوامل موثر بر پروژه، نقاط قوت و ضعف آن تحلیل و بازنگری می‌شود. در نهایت بر اساس این تحلیل‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه، برآورد می‌گردد. این راهکار به شما کمک می­کند تا به درک بهتری از پروژه های خود دست یابید و ارزیابی بهتری نسبت به مراحل پروژه داشته باشید.

کارشناسان مجرب ما، آماده بررسی پروژه های شما و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف از جمله موارد زیر هستند:

  • مطالعات اولیه و بررسی کیفی داده‌های اکتشافی
  • برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌های اکتشافی با هدف بهبود بخشیدن به ارزش پروژه شما
  • ارائه برنامه و بودجه متناسب و مورد نیاز برای محقق شدن ارزش کامل پروژه

با خدمات مشاوره‌ای راهبردی و حرفه‌ای ما، پروژه خود را بهتر بشناسید.